TODAY

LỜI BÁC DẠY

Thông tin - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hà Minh Tuấn)
  • (Lê Văn Hùng)
  • (Lê Tấn Đạt)

Từ điển OnlineTra theo từ điển:LIÊN KẾT WEBSITE

LÒI HAY Ý ĐẸP

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô ghé thăm Website Trường THCS Cát Thắng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG - PHÙ CÁT - BÌNH ĐỊNH

Photo
Họ và tên Đỗ Ngọc Lương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Luân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Minh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 77 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Sương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 2831 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Sương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tuyetsuong909
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 149 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Diệu Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 771 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Ngọc Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dục
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thiduc1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Tuyến
Giới tính Nữ
Website https://kimtuyen259.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 6167 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tấn Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/letandat66
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3739 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Minh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://minhtuanhmt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 53531 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thtuan78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 58945 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Xuân Minh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuanminhart
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Thắng
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 5644 (xem chi tiết)