TODAY

LỜI BÁC DẠY

Thông tin - Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hà Minh Tuấn)
  • (Lê Văn Hùng)
  • (Lê Tấn Đạt)

Từ điển OnlineTra theo từ điển:LIÊN KẾT WEBSITE

LÒI HAY Ý ĐẸP

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô ghé thăm Website Trường THCS Cát Thắng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TRƯỜNG THCS CÁT THẮNG - PHÙ CÁT - BÌNH ĐỊNH

Nhiệm vụ CNTT 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ GD
Người gửi: Hà Minh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:55' 21-08-2012
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
((((((((((
Số: 4987/BGDĐT-CNTT
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
CNTT năm học 2012 - 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
((((((((((((
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2012Kính gửi:

Các sở giáo dục và đào tạo


Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2012- 2013 như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.
Các sở giáo dục và đào tạo (sở GDĐT) tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành ở địa phương, trước hết cho lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:
Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
b) Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
c) Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;
d) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
đ) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.
Xây dựng website của Sở, Phòng và trường theo mô hình mới
Triển khai công nghệ mới lập website của sở GDĐT và của phòng GDĐT. Theo đó các sở, phòng GDĐT chỉ cần đầu tư một hệ thống website tập trung, trong đó có các trang web riêng cho các trường tiểu học, trung học và mầm non và mỗi trường có quyền quản trị riêng trang web của mình. Tránh tình trạng mỗi trường phải mua một tên miền riêng, thuê máy chủ đặt website riêng, gây tốn kém, không hiệu quả và không bền vững do thiếu đội ngũ kỹ thuật chăm sóc;
Khai thác website và cung cấp nội dung cho website của Bộ GDĐT
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ GDĐT tại các địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn. Cụ thể:
- Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý giáo dục tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn.
- Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (bao gồm các thủ tục ở cấp Bộ, cấp Sở) tại địa chỉ http://cchc.moet.gov.vn.
- Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn.
Đồng thời tích hợp các hệ thống quản lý giáo dục vào website chung như hướng dẫn dưới đây.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính tại sở GDĐT, các phòng GDĐT và các trường học. Cụ thể:
Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu phiên bản 3.0 được tải về miễn phí tại địa chỉ www.moet.gov.vn (mục Tiện ích > Tải xuống có địa chỉ tại
http://www.moet.gov.vn/?page=13.3) hoặc http://edu.net.vn;
Phần mềm phổ cập giáo dục: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp để dùng thống nhất;
Cục CNTT hướng dẫn và hỗ trợ triển khai mô hình website tiên tiến tập trung, có tích hợp hệ thống phần mềm quản lý giáo dục trực tuyến (online). Theo đó, phụ huynh học sinh có thể xem miễn phí trên website và qua e-mail để thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh;
d
 
Gửi ý kiến